Music Academy Scheveningen (MAS) & kunsteducatie in het onderwijs

Uit steeds meer onderzoeken blijkt het belang van kunsteducatie in het onderwijs. Kinderen worden niet alleen gestimuleerd om hun creativiteit en verbeelding aan te spreken maar kunsteducatie heeft tevens een positief effect op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, het ontplooien van de eigen identiteit, het verbeteren van de motoriek, ontwikkeling van zelfreflectie, het beter leren uiten van gevoelens en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Wij gaan daarom graag samen met u aan de slag om te kijken welk aanbod het beste past binnen uw school.

Music Academy Scheveningen biedt workshops en lessenseries aan in de volgende disciplines voor het basisonderwijs, voorgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en de naschoolse opvang:

 • muziek
 • theater
 • dans
 • beeldende kunst

Wij bieden de keuze uit de volgende mogelijkheden voor uw school:

 • lessenseries
 • eenmalige workshops
 • verdiepende jaarprogramma’s
 • workshops voor docenten
 • themaworkshops voor themadag of jubileum
 • naschoolse activiteiten / lessen onder schooltijd

NB: Music Academy Scheveningen werkt uitsluitend samen met bevoegde vakdocenten die in het bezit zijn van een Verklaring omtrent Gedrag. Daarnaast zijn enkele van onze vakdocenten gespecialiseerd in het verzorgen van lessen voor het speciaal onderwijs.

Wij gaan graag met u in gesprek

Wij helpen u graag met het maken van een keuze. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school.

Bel tijdens kantooruren:

06-44 123 187

of stuur een mail naar:

info@musicacademyscheveningen.nl

Kennismaken & inspireren

Tijdens onze lessen en workshops maken leerlingen actief kennis met een kunstdiscipline, op school of op een inspirerende locatie. Het aanbod is opgebouwd met oog voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen en de kerndoelen van de Haagse Cultuur Schakel.

De leerlijn kan tevens aangepast worden aan het lesprogramma dat per leerjaar wordt gevolgd om zo vanuit overlappende thema’s te werken. De leerlijnen van Music Academy Scheveningen zijn opgebouwd vanuit de volgende culturele competenties;

 • creërend vermogen
 • presenteren
 • sociale competenties

Ruimte voor actualiteiten

Bij lessenseries of het volgen van een leerlijn is er ruimte om in te spelen op thema’s die spelen binnen uw school, de actualiteit, interesse van de groep en andere wensen van de school of leerkracht. Ook de kunst-vakdocent van de MAS heeft de ruimte zijn expertise en inspiratie optimaal in te zetten. Deze vrijheid binnen de leerlijnen is de succesfactor gebleken voor een aantrekkelijke en dynamische manier van lesgeven.

Subsidiemogelijkheden

Om het (deels) financieren van MAS lesprogramma’s te kunnen bewerkstelligen, beschrijft u in uw schoolplan, de cultuur-educatieve doelen die u voor de leerlingen en/of de leerkrachten stelt. Dit vormt de basis voor de subsidieaanvraag. Meer weten over subsidies voor het onderwijs? Bezoek de website van de gemeente.

Aanbod basisonderwijs:

 • Zing & Swing (ob)
 • Coaching musical groep 8
 • Musical Stars (mb & bb)
 • Kleine kunstenaars, grote meesters (beeldende kunst)
 • Percussie (ob, mb, bb)
 • Rapper in de klas (bb)
 • Acteren kun je leren! (mb & bb)
 • Breakdance (bb)
 • Filosoferen met kinderen (mb & bb)
 • Striptekenen (bb)
 • Kleuter Kunst (ob)
 • De Sprookjesboom, dramales voor kleuters (ob)

Aanbod voortgezet onderwijs:

 • Master Your Music Quiz – muziek
 • Ik & Rembrandt – beeldende kunst
 • Percussie – muziek
 • Schrijf je eigen rap – thema
 • Vocal Group – muziek
 • Theatersport
 • Dans mix, maak kennis met 4 dansstijlen: hiphop, modern, jazz en Afro dans
 • DJ-ing & beat creating
 • Street Art & graffiti
 • Schrijf je eigen (klassen)lied
 • Present Yourself, leer (jezelf) presenteren
 • Danssport
 • Breakdance
 • Filosoferen in de klas
 • Drama improvisatie